Διαδικασίες και τρόποι εφαρμογής της Συμφωνίας ΚΕΕ-«Αυτοδιαχείρησης »