ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

anakoinwseis

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Σας γνωστοποιούμε την γνωμάτευση της δικαστικής αντιπροσώπου σχετικά με το θέμα τον υποψηφιοτήτων.

Προς Ενωση Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ – Μπαρ Ν.Θεσσαλονίκης
Υπ’όψιν  Προέδρου Δ.Σ
κ. Ιωάννη Φιλοκώστα
Κύριε Πρόεδρε,
όπως γνωρίζετε δια της υπ’αριθμ. πρωτ. 4528/11-9-2021 αποφάσεως του δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ορίστηκα ως δικαστικός Αντιπρόσωπος για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 27/28/29-9-2021 του σωματείου. Εκ του νόμου και εκ του καταστατικού έχω την ευθύνη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. Με αφορμή ερωτήματα μελών σας σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής νέων μελών μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών και της παροχής δυνατότητας στα νέα αυτά μέλη συμμετοχής στις ψηφοφορίες και διαδικασίες εν γένει των αρχαιρεσιών του σωματείου, όπως αποφάσισε η Γ.Σ κατά τη συνεδρίαση της 13-9-2021, οφείλω να σας επισημάνω τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. εδ. τελευταίο του ν. 1712/1987 περί επαγγελματικών οργανώσεων και την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου, για την απόκτηση της ιδιότητος του μέλους απαιτείται θετική απόφαση του Δ.Σ και πάροδος προθεσμίας ενός μηνός απο την ημερομηνία της απόφασης του Δ.Σ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στις ως άνω διατάξεις ” η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την μετά την απόφαση του Δ.Σ ή απο την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή” . Περαιτέρω δεν υφίσταται διάταξη του καταστατικού του σωματείου που να δίνει την εξουσία στη Γ.Σ να αποφασίζει διαφορετικά.
Συνεπώς τυχόν απόφαση της Γ.Σ για την παροχή δυνατότητος εγγραφής νέων μελών μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών με ταυτόχρονη παροχή της δυνατότητας συμμετοχής στις αρχαιρεσίες και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αντίκειται στο νόμο και το καταστατικό , είναι άκυρη και μη νόμιμη και τα μέλη αυτά δεν δύνανται να εγγραφούν στον κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου.
Με εκτίμηση
Μαρίνα Πογιατζόγλου
Δικηγόρος, ΑΜ 1997 ΔΣΘ
Δικαστική Αντιπρόσωπος- Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής
Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author