ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ

d2ffe9bd00d0e46b8907febb0e8a72ec_XL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 13 Ιανουαρίου 2021         ΑΡ. ΠΡΩΤ: 259

 

                                                                                                         Π Ρ Ο Σ:

Δήμο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία

 

 

Θέμα:  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Αξιότιμες κυρίες,

Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται κατά κεφάλαιο και παράγραφο σύμφωνα με το προσχέδιο και σκοπό έχουν ,την θέσπιση κανόνων ώστε να διασφαλίζεται η εικόνα της πόλης ως προορισμό για κατοικία, τουρισμό και επιχειρηματικότητα. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί το ισοζύγιο μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εστίασης – αναψυχής στους βασικούς οδικούς άξονες του ιστορικού κέντρου της πόλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Παράγραφος 3

 1. Προσχέδιο: Δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος σε πεζοδρόμια με πλάτος έως 2,50 μ.

Πρόταση: Να μειωθεί το πλάτος του πεζοδρομίου από 2,50 μ. σε 2,40 μ. & να επιτρέπεται προς την πρόσοψη του καταστήματος, έστω και το ελάχιστο πλάτος κατάληψης 0,40 μ. Για τα συγκεκριμένα πεζοδρόμια να ισχύει πλάτος διέλευσης πεζών 1,50 μ., όπως καθορίζεται από το ΦΕΚ 2621/Β/2009.

 

 1. Προσχέδιο: Για πεζοδρόμια πλάτους άνω των 3,50 μ. παραχωρείται για χρήση τραπεζοκαθισμάτων το 40% του πλάτους.

Πρόταση: Να παραχωρείται το 40% με για πλάτος πεζοδρομίου άνω των 4,0 μ. Διότι με πλάτος πεζοδρομίου 4,0 μ. ουσιαστικά παραχωρείται για χρήση 1,0 μ. ( 4,0 χ 40% = 1,60μ. – 0,60 ( στάθμευση οχημάτων )=1,0μ., ενώ με πλάτος πεζοδρομίου 3,50 μ. παραχωρείται για χρήση πλάτος 0,90μ.

 

 1. Προσχέδιο: Ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ελάχιστου πλάτους 2,0 μ.

Πρόταση: Η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών μπορεί να είναι μικρότερου πλάτους των 2,0 μ. ( με ελάχιστο πλάτος το 1,50 μ. ) στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν υπάρχει φύτευση ή άλλα εμπόδια και ο διάδρομος διέλευσης πεζών να γίνεται μικρότερος των 2,0 μ.

β. Σε πλάτος πεζοδρομίου μέχρι 3,0 μ. και η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται προς το κράσπεδο όταν υπάρχει και οριζόντια στάθμευση αυτ/των ( ελεύθερο πλάτος 0,60 μ. ). Έτσι μπορεί να παραχωρείται χώρος πλάτους 0,40 μ. έως 0,90 μ.

 ____________________

Παράγραφος 4

 1. Προσχέδιο: Κατάληψη χώρου σε ΚΥΕ του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου προς την ίδια πλευρά.

Πρόταση: Να ισχύσει αυστηρά για κάθε οικοδομικό τετράγωνο. Δεν είναι πάντα εφικτό όπου υπάρχουν παρτέρια. Να εξετάζεται κατά περίπτωση.

 

 1. Προσχέδιο: Σε συνεχόμενα ΚΥΕ με παραχώρηση χώρου προς το κράσπεδο να υπάρχει ελεύθερος διάδρομος για πεζούς 1,50 μ. μεταξύ των τραπεζ/των, ανάλογος με το μήκος κατάληψης του κάθε ΚΥΕ.

Πρόταση: Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του διαδρόμου όταν, υπάρχει οριζόντια στάθμευση αυτ/των ή κάδοι απορριμμάτων στον διάδρομο. Το ίδιο ισχύει και όταν υπάρχουν παρτέρια.

 

      5.α Προσχέδιο: Ελεύθερος χώρος 0,60μ. από την άκρη του κρασπέδου

όταν υπάρχει στάθμευση οχημάτων.

Πρόταση: ο ελεύθερος χώρος να είναι 0,20 μ. από την πλευρά του συνοδηγού και 0,60 μ. από την πλευρά του οδηγού. Όταν η στάθμευση των οχημάτων είναι κάθετη ή διαγώνια ο ελεύθερος χώρος να είναι 0.20 μ. Στην περίπτωση στάθμευσης δίκυκλων να μην υπάρχει ελεύθερος χώρος.

 

 1. Προσχέδιο: Ο παραχωρούμενος χώρος απαγορεύεται να επεκτείνεται πέραν του όμορου καταστήματος.

Πρόταση: Να επιτρέπεται η παραχώρηση  χώρου και στο παραδίπλα κατάστημα , όταν το πλάτος του καταστήματος είναι κάτω από 4,0 μ. ( Με την απαραίτητη συναίνεση )

 

 1. Προσχέδιο: Όταν υπάρχει στοά να παραχωρείται χώρος μόνο εντός αυτής.

Πρόταση: Όταν τα πεζοδρόμια εκτός στοάς είναι πλάτους πάνω από 5,0 μ. να παραχωρείται μικρός χώρος πλάτους έως 1,50 μ.

 ____________________

Παράγραφος 5

 

 1. Προσχέδιο: Ελεύθερη απόσταση από φωτεινό σηματοδότη (χωρίς διάβαση) 1,50 μ.

Πρόταση : Να εξετασθεί η μείωση στο 1,0 μ.

 

 1. Προσχέδιο : Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου πλησίον του κρασπέδου απαγορεύεται όταν υπάρχει πιάτσα ταξί, σε μήκος 10μ. από την αρχή στάθμευσης ταξί σε αυτή.

Πρόταση: Να εξετασθεί η μείωση στα 5,0 μ.

 ____________________

Παράγραφος 6

 

 1. Προσχέδιο: Σε γωνίες οδών που απαγορεύεται η κατάληψη πεζοδρομίου σε μία από τις δύο οδούς, απαγορεύεται επίσης και στη συμβολή αυτών (στην απότμηση των οικοδομικών γραμμών καθώς και στις προβολές και όψεις αυτών).

Πρόταση: Να ισχύει ότι ίσχυε στην 374/2015 κανονιστική πράξη .

 

 1. Προσχέδιο: Δεν παραχωρείται χώρος έμπροσθεν εισόδων οικοδομών έστω και με συναίνεση των ιδιοκτητών.

Πρόταση: Να επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου μπροστά από εισόδους οικοδομών, προς το κράσπεδο, εφόσον υπάρχει η συναίνεση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών σε συνέχεια του παραχωρημένου χώρου στην πρόσοψη του ΚΥΕ. Να ισχύσει σε πλάτος πεζοδρομίου πάνω από 4,0 μ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 

Σκιάδια (ομπρέλες)

 

 1. Προσχέδιο :Το μέγεθος των σκιαδίων θα είναι ανάλογο με τις διαστάσεις της παραχωρούμενης επιφάνειας και απαγορεύεται ρητά η προβολή των σκιαδίων (ομπρελών) εκτός αυτού.

Πρόταση: Να επιτρέπεται προβολή 0,40 μ. εκτός του παραχωρημένου χώρου για λόγους προστασίας από τον ήλιο και την βροχή, διατηρώντας το ελάχιστο ύψος 2,20μ.

 

 1. Προσχέδιο: Τα σκιάδια ενός καταστήματος μπορούν να εφάπτονται μεταξύ τους, απαγορεύεται όμως η τοποθέτηση καναλιών για την απορροή των όμβριων υδάτων.

Πρόταση: Να επιτρέπεται η πρόσκαιρη συνένωση ( όχι μόνιμη ) των σκιαδίων (ομπρελών) με το ίδιο ύφασμα και όχι άλλο υλικό.

 

 1. Προσχέδιο: Τα σκιάδια – ομπρέλες που τοποθετούνται στην παραχωρούμενη επιφάνεια είναι κινητά στοιχεία.

Πρόταση: Να βρεθεί τρόπος πάκτωσης, ( όχι σημειακής στήριξης ) σε συγκεκριμένο σημείο του παραχωρούμενου χώρου ( με χρέωση του επιχειρηματία ) για λόγους  ασφαλείας ( δυνατούς ανέμους ) αλλά και ευταξίας – καλαισθησίας ( μη ύπαρξη τσιμεντόλιθων κλπ. ).

Η κατασκευή ξύλινου δαπέδου (deck), για την στήριξη των σκιαδίων (ομπρελών) δεν είναι πάντα σύννομη με τον ΝΟΚ ν. 4067/12 άρθρο 20 & 21.

 

 ____________________ ____________________ 

Ανεμοφράκτες – Προστατευτικά πετάσματα

 

 1. Προσχέδιο: Οι ανεμοφράκτες τοποθετούνται προαιρετικά εντός του χώρου κατάληψης σε πεζοδρόμους ή σε πεζοδρόμια πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων.

 

Πρόταση: Να επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμοφρακτών σε πεζοδρόμια πλάτους από 3,50 μ. και άνω ,διότι η πλειοψηφία των οδών, που είναι κάθετοι προς τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου είναι 3,50 μ.

 

 1. Προσχέδιο: Το προστατευτικό πέτασμα μπορεί για λόγους σταθερότητας να πακτώνεται στο πεζοδρόμιο.

 

Πρόταση: Το προστατευτικό πέτασμα για λόγους σταθερότητας να στηρίζεται σημειακά ( όχι με πάκτωση ) εντός του παραχωρούμενου χώρου . Η χρέωση που , ενδεχόμενα, θα προκύψει να επιβαρύνει την εκάστοτε επιχείρηση εφάπαξ και μόνο τις επιχειρήσεις που θα στηρίξουν σημειακά τα προστατευτικά πετάσματα.

 

 1. Προσχέδιο: Το προστατευτικό πέτασμα θα έχει ύψος έως 1,50 μ.

 

Πρόταση: Προτείνεται ύψος 1,70 μ. , διότι το 1,50μ. είναι πολύ χαμηλό για την προστασία των θαμώνων από τα καιρικά φαινόμενα.

 

Πρόταση: Για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων ( κηπευτικά και φρούτα ), να αυξηθεί το πλάτος του παραχωρούμενου χώρου από 1,20μ. σε 1,40μ. και ειδικότερα στις παραδοσιακές  αγορές Άθωνος και Βλάλη.

 

Αγορά Άθωνος, αν και δεν αφορά την παρούσα κανονιστική, να προταθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, προς το αντίστοιχο υπουργείο, η αύξηση της ποσόστωσης των επιχειρήσεων εστίασης, έτσι ώστε να αλλάξει η ‘όψη της συγκεκριμένης παραδοσιακής αγοράς.

 ____________________ ____________________

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 1. Σε καταστήματα στα οποία η ύπαρξη παρτεριών μειώνει δραματικά τον κοινόχρηστο ωφέλιμο χώρο μπροστά στο κατάστημα , να γίνεται αναδιάταξη των παρτεριών, κατόπιν αρχιτεκτονικής μελέτης, με έξοδα του επιχειρηματία.
 2. Να επιβραβεύεται ο συνετός και συνεπής επιχειρηματίας .
 3. Πριν από την επιβολή προστίμου να προηγούνται έγραφες συστάσεις προς τον επιχειρηματία .
 4. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Δήμου να ελέγχουν την υπέρβαση κάλυψης του κοινόχρηστου χώρου, ως προς το εμβαδόν και όχι ως προς τον αριθμό των εξυπηρετούμενων ατόμων.

 

Η Ένωση Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον θεσμικό της ρόλο, του συμβούλου του κράτους, αλλά και των Δήμων του Νομού, προσπαθεί για την καλύτερη εικόνα της πόλης.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ(Αίτηση Μέλους) ΔΩΡΕΑΝ κάνοντάς μας πιο ισχυρούς για να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας.

                                                   Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΕΠΙΤΡΟΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author