ΔΗΜΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

trapezokathismata-1-1021×5671589197815-1

ΔΗΜΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου  2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 268

 

Π Ρ Ο Σ:

Δήμο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία

 

Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Αξιότιμες κυρίες,

Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται κατά κεφάλαιο και παράγραφο σύμφωνα με το προσχέδιο και σκοπό έχουν, την θέσπιση κανόνων ώστε να διασφαλίζεται η εικόνα της πόλης ως προορισμό για κατοικία, τουρισμό και επιχειρηματικότητα.
Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί το ισοζύγιο μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εστίασης – αναψυχής στους βασικούς οδικούς άξονες του ιστορικού κέντρου της πόλης.                                 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α
Παράγραφος 3

1Προσχέδιο: Δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος σε πεζοδρόμια με πλάτος έως 2,50μ.

Πρόταση: Σε πεζοδρόμια με πλάτος έως 2,50 μ., να επιτρέπεται προς την πρόσοψη του καταστήματος, έστω και το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος κατάληψης 0,40 μ. Για τα συγκεκριμένα πεζοδρόμια να ισχύει πλάτος διέλευσης πεζών 1,50 μ., όπως καθορίζεται από το ΦΕΚ 2621/Β/2009.

2. Προσχέδιο: Για πεζοδρόμια πλάτους άνω των 3,50 μ. παραχωρείται για χρήση τραπεζοκαθισμάτων το  40% του πλάτους.

ΠρότασηΝα παραχωρείται το 40% με για πλάτος πεζοδρομίου άνω των 4,0 μ. Διότι με πλάτος πεζοδρομίου 4,0 μ. ουσιαστικά παραχωρείται για χρήση 1,0 μ. (4,0 χ 40%= 1,60μ. – 0,60 (στάθμευση οχημάτων)=1,0μ., ενώ με πλάτος πεζοδρομίου 3,50 μ. παραχωρείται για χρήση πλάτος 0,90μ.

3. Προσχέδιο:Ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ελάχιστου πλάτους2,0 μ.

Πρόταση: Η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών μπορεί να είναι πλάτους μικρότερου των  2,0 μ. (με ελάχιστο πλάτος το 1,50 μ.), όταν υπάρχει φύτευση ή άλλα εμπόδια.

Παράγραφος 4

4. Προσχέδιο: Κατάληψη χώρου σε ΚΥΕ του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου προς την ίδια πλευρά.

Πρόταση: Να ισχύσει αυστηρά για κάθε οικοδομικό τετράγωνο. Δεν είναι πάντα εφικτό όπου υπάρχουν παρτέρια ή δενδροδόχοι. Να εξετάζεται κατά περίπτωση.

5. Προσχέδιο: Όταν υπάρχει στοά να παραχωρείται χώρος μόνο εντός αυτής.

Πρόταση: Όταν τα πεζοδρόμια εκτός στοάς είναι πλάτους πάνω από 5,0 μ. να παραχωρείται επιπλέον μικρός χώρος πλάτους έως 1,50 μ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β

Σκιάδια (ομπρέλες)
6. Προσχέδιο: Το μέγεθος των σκιαδίων θα είναι ανάλογο με τις διαστάσεις της παραχωρούμενης επιφάνειας και απαγορεύεται ρητά η προβολή των σκιαδίων (ομπρελών) εκτός αυτού.

Πρόταση: Να επιτρέπεται μικρή προβολή  εκτός του παραχωρημένου χώρου για λόγους προστασίας από τον ήλιο και την βροχή ,διατηρώντας το ελάχιστο ύψος 2,20μ.

7. Προσχέδιο: Τα σκιάδια ενός καταστήματος μπορούν να εφάπτονται μεταξύ τους, απαγορεύεται όμως η τοποθέτηση καναλιών για την απορροή των όμβριων υδάτων

Πρόταση: Να επιτρέπεται η πρόσκαιρη συνένωση (όχι μόνιμη) των σκιαδίων (ομπρελών) με το ίδιο ύφασμα και όχι άλλο υλικό
 

8. Προσχέδιο: Τα σκιάδια – ομπρέλες που τοποθετούνται στην παραχωρούμενη επιφάνεια είναι κινητά στοιχεία.

Πρόταση: Να βρεθεί τρόπος πάκτωσης, (όχι σημειακής στήριξης) σε συγκεκριμένο σημείο του παραχωρούμενου χώρου (με χρέωση του επιχειρηματία) για λόγους ασφαλείας (δυνατούς ανέμους) αλλά και ευταξίας – καλαισθησίας (μη ύπαρξη τσιμεντόλιθων  κλπ.).

Η κατασκευή ξύλινου δαπέδου (deck), για την στήριξη των σκιαδίων (ομπρελών) δεν είναι πάντα σύννομη με τον ΝΟΚ ν. 4067/12 άρθρο 20 & 21.

Ανεμοφράκτες – Προστατευτικά πετάσματα

9. Προσχέδιο: Οι ανεμοφράκτες τοποθετούνται προαιρετικά εντός του χώρου κατάληψης σε πεζοδρόμους ή σε πεζοδρόμια πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων.

Πρόταση: Να επιτρέπεται η τοποθέτηση   ανεμοφρακτών σε πεζοδρόμια πλάτους από 3,50 μ. και άνω, διότι η πλειοψηφία των οδών, που είναι κάθετοι προς τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου είναι 3,50 μ.

10.  Προσχέδιο: Το προστατευτικό πέτασμα μπορεί για λόγους σταθερότητας να πακτώνεται στο πεζοδρόμιο.

Πρόταση: Το προστατευτικό πέτασμα για λόγους σταθερότητας να στηρίζεται σημειακά, (όχι με πάκτωση) εντός του παραχωρούμενου χώρου.

11. Προσχέδιο: Το προστατευτικό πέτασμα θα έχει ύψος έως 1,50 μ.

Πρόταση: Προτείνεται ύψος 1,70 μ., διότι το 1,50μ. είναι πολύ χαμηλό για την προστασία των θαμώνων από τα καιρικά φαινόμενα, καθώς υπάρχουν και σκαμπό για τους καθήμενους εκτός των καθισμάτων.

Πρόταση: Για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων (κηπευτικά και φρούτα), να αυξηθεί το πλάτος του παραχωρούμενου χώρου από 1,20μ. σε 1,40μ. και ειδικότερα στις παραδοσιακές  αγορές Άθωνος και Βλάλη.

Αγορά Άθωνος, αν και δεν αφορά την παρούσα κανονιστική, να προταθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, προς το αντίστοιχο Υπουργείο, η αύξηση της ποσόστωσης των επιχειρήσεων εστίασης, έτσι ώστε να αλλάξει η όψη της συγκεκριμένης παραδοσιακής αγοράς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε καταστήματα στα οποία η ύπαρξη παρτεριών μειώνει δραματικά τον κοινόχρηστο ωφέλιμο χώρο μπροστά στο κατάστημα, να γίνεται αναδιάταξη των παρτεριών, κατόπιν αρχιτεκτονικής μελέτης, με έξοδα του επιχειρηματία.

2. Να επιβραβεύεται ο συνετός και συνεπής επιχειρηματίας.

3. Πριν από την επιβολή προστίμου να προηγούνται έγραφες συστάσεις προς τον επιχειρηματία.

4. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Δήμου να ελέγχουν την υπέρβαση κάλυψης του κοινόχρηστου χώρου, ως προς το εμβαδόν και όχι ως προς τον αριθμό των εξυπηρετούμενων ατόμων.

 

 

 

Η Ένωση Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον θεσμικό της ρόλο, του συμβούλου του κράτους, αλλά και των Δήμων του Νομού, προσπαθεί για την καλύτερη εικόνα της πόλης.

 

 

  

ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ(Αίτηση Μέλους) ΔΩΡΕΑΝ κάνοντάς μας πιο ισχυρούς για να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας.

 

                      Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

Αριστοτέλους 3  Θεσσαλονίκη,  Τ.Κ. 544 53     Τηλ: 2310 943106  & 6983793454

 E-mail: enosiestcafebar@gmail.com      Website: https://www.enosiestcafebar.gr/

 

Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author