ΠΟΕΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΕΩΣ 2015

poese-logo-2

ΠΟΕΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΕΩΣ 2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

16/5/2012 ΕΩΣ 25/5/2015

Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή για το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου μας για δύο λόγους: πρώτον εξακολουθούμε όρθιοι να παλεύουμε με θεούς και δαίμονες για την επιβίωση των επιχειρήσεων μας και δεύτερον η παρουσία μας εδώ και η ενεργός συμμετοχή μας στο συνδικαλιστικό κίνημα υποδηλώνει τη διάθεσή μας να ρίχνουμε μια ματιά στον διπλανό μας, να τον χτυπάμε την πλάτη για κουράγιο κι αν χρειαστεί και εύχομαι να μην χρειάζεται συχνά να του δίνουμε το χέρι για να σηκωθεί. Η ενίσχυση της συλλογικότητας και η αλληλεγγύη μεταξύ μας είναι αρχές που τηρούμε όχι μόνο επειδή είμαστε συνειδητοποιημένοι επαγγελματίες αλλά επειδή η συλλογικότητα είναι απαραίτητη κυρίως στις δύσκολες εποχές.
Και τα τελευταία χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής ζούμε μία τέτοια δύσκολη εποχή. Η εγχώρια ζήτηση έχει πληγεί βάναυσα, αυτοαπασχολούμενοι και μικρές επιχειρήσεις έχουν συρρικνώσει δραματικά τον κύκλο εργασιών τους, η φορολογική λαίλαπα, η «ασφαλιστική» ανασφάλεια και η κρατική ακρίβεια διαμορφώνουν ένα κάθε άλλο παρά ιδεατό «επιχειρηματικό» πεδίο. Σε αυτό το πλαίσιο η ΠΟΕΣΕ επιδίωξε:
1.    Να εκφράσει όσο το δυνατόν πιο έντονα και τεκμηριωμένα τα συμφέροντα, τις διεκδικήσεις, τις αγωνίες του κλάδου μας.
2.    Να ενδυναμώσει το συνδικαλιστικό κίνημα, ενισχύοντας την επαφή με την βάση.
3.    Να αναζητήσει κοινωνικές συμμαχίες στο εσωτερικό με άλλους συλλογικούς φορείς

Απασχόληση – Εργασιακές Σχέσεις
Η ΠΟΕΣΕ έθεσε στο επίκεντρο της δημόσιας παρουσίας της την βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και την προστασία της απασχόλησης, την εμπέδωση ενός σταθερού πλαισίου ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και την ανάγκη για επιπρόσθετους πόρους στα ασφαλιστικά ταμεία.
Σε αυτήν την κατεύθυνση εντάσσονται και οι προσπάθειες μας για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής, καθώς και οι προτάσεις για μείωση του διοικητικού κόστους στις εργασιακές σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση ταχθήκαμε υπέρ των πολιτικών ρύθμισης της αγοράς εργασίας και προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων, ως κινητήριων μοχλών της εγχώριας ζήτησης.
Δεν θα μπορούσαμε να μην στηλιτεύσουμε την θεσμοθέτηση του εξωφρενικού προστίμου των 10.550 € για τις διαφορές που θα προκύπτουν μεταξύ καταστάσεων ΣΕΠΕ και υποβολής ΑΠΔ ή όταν δεν υποβληθεί καθόλου ΑΠΔ. Επισημάναμε την ανάγκη η λειτουργία του προστίμου να έχει χαρακτήρα δυνητικής συμμόρφωσης, όχι επαγγελματικής εξόντωσης και τιμωρίας της επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας στην παρούσα εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία ανοίξαμε την συζήτηση τόσο με την προηγούμενη Κυβέρνηση όσο και με την παρούσα για την σκοπιμότητα χρήσης του εργόσημου στην εστίαση στο εξής πλαίσιο. Σημειώστε ότι η συνδρομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην τεκμηρίωση της πρότασης μας ήταν καταλυτική.
Όπως γνωρίζετε ο κλάδος της εστίασης αποτελεί κατεξοχήν κλάδο εντάσεως εργασίας. Την περίοδο της κρίσης κατά την οποία η ελληνική οικονομία βίωσε κραχ απασχόλησης, η εστίαση ως μέρος, μεταξύ άλλων του εθνικού τουριστικού προϊόντος, έχει συγκρατήσει  το μεγαλύτερο μέρος του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς από 314.800 απασχολούμενοι στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού το 2009 (β τριμ.), διατηρούνται  σήμερα στον κλάδο 302.200 άτομα το 2014 (β τριμ.). Αυτές οι επιδόσεις έχουν συντελεστεί παρά την εκτόξευση του λειτουργικού κόστους των επισιτιστικών επιχειρήσεων, εξαιτίας κυρίως του κόστους ενέργειας και του ασταθούς φορολογικού πλαισίου.
Το εργόσημο μπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο ασφάλισης για τους περιστασιακά απασχολούμενους, ειδικότερα σε κλάδους με αυξημένο το φαινόμενο των άτυπων-αδήλωτων μορφών εργασίας. Συνεπώς θα μπορούσε να εξεταστεί και η δυνατότητα των επιχειρήσεων του επισιτισμού να απασχολούν και να αμείβουν το προσωπικό τους (το μη σταθερό, περιστασιακά απασχολούμενο) με την πρακτική του εργόσημου.
Στις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης εκ των πραγμάτων δημιουργούνται ανάγκες για απασχόληση έκτακτου προσωπικού για μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα και για συγκεκριμένο ωράριο (Βαπτίσεις, Γάμοι, Catering, Δεξιώσεις, κλπ.). Τις περισσότερες φορές η έγκαιρη καταγραφή και κοινοποίηση αυτού του έκτακτου προσωπικού στις αρμόδιες αρχές είτε είναι εξαιρετικά δυσχερής είτε αδύνατη.

·    Προτάσεις σχετικά με το εργόσημο
[1] Επέκταση του μέτρου του εργοσήμου και στο έκτακτο – και μόνο σε αυτό – προσωπικό των επιχειρήσεων εστίασης
[2] Το ελάχιστο ύψος του εργοσήμου να αντιστοιχεί στο ύψος του ημερομισθίου που προβλέπεται από την αντίστοιχη κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική σύμβαση εργασίας.
[3] Το εργόσημο αποτελεί τεκμήριο σύμβασης εξηρτημένης περιστασιακής απασχόλησης / εργασίας. Επομένως, από αυτήν απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.
[4] Η περιστασιακή απασχόληση στην προκείμενη περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες κάθε εβδομάδα ανά εργαζόμενο.
[5] Από τη ρύθμιση του εργοσήμου εξαιρείται το μόνιμο τακτικό προσωπικό της κάθε επιχείρησης.

·    Προτάσεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις στην εστίαση
[1] Η αμοιβή των σερβιτόρων και των βοηθών τους πρέπει να αλλάξει και να καταργηθεί το άρθρο 54 του ν.2224/94 που προβλέπει αμοιβή με ποσοστά. Από τη στιγμή που η αμοιβή θα γίνεται με βάση την ΕΓΣΣΕ θα πρέπει να καταργηθεί και η τεκμαρτή ασφάλιση και έτσι θα πρέπει οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους να ασφαλίζονται επί των καταβαλλόμενων και όχι επί τεκμαρτών αποδοχών.
[2] Προτείνουμε να επιτρέπεται η κατάτμηση της αδείας χωρίς όρους με την σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου ή (στην χειρότερη περίπτωση) σε εβδομαδιαία τμήματα, δηλαδή 5 εργάσιμες επί πενθημέρου ή 6 επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας.
[3] Να μην υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης του Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών από τη στιγμή που οι ώρες απασχόλησης συμφωνούν με τη σύμβαση, π.χ. ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης δεν έχει σημασία σε τι ωράριο θα απασχοληθεί, αρκεί να απασχοληθεί οχτώ ώρες, όπως ορίζει η σύμβαση. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τη μερική απασχόληση και μόνο όταν μεταβάλλεται ο αριθμός των συμβατικών ωρών απασχόλησης θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης του ειδικού βιβλίου, π.χ. εργαζόμενος με τετράωρη σύμβαση εργάζεται σε πλήρες ωράριο για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία
Τους τελευταίους μήνες ψηφίστηκαν 2 νόμοι για τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο τελευταίος νόμος που είναι και ο πλέον βελτιωμένος κάναμε τις εξής παρατηρήσεις.
Σε ό,τι αφορά στις φορολογικές ρυθμίσεις σημειώσαμε ότι διευκολύνονται οι οφειλέτες σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία καθώς αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και απαλλάσσονται από ποινικές ευθύνες μεγάλη κατηγορία οφειλετών. Επισημάναμε όμως τις εξής παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
–    Δεν προβλέπεται κάποιο εισοδηματικό κριτήριο, αναφορικά με το ύψος της οφειλής που δύναται να καταβάλλει ο οφειλέτης (πχ να μην υπερβαίνει το 20% του μηνιαίου εισοδήματος).
–    Δεν υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτικό συμψηφισμό οφειλών δημοσίου και ιδιωτών. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για απόδοση επιστροφών προς τους ιδιώτες από το δημόσιο.
–    Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μείωση των υπέρογκων προστίμων που προκύπτουν για τυπικές και διαδικαστικές παραβάσεις.
Σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών τονίσαμε ότι η συγκεκριμένη απόπειρα ρύθμισης είναι κατώτερη των προσδοκιών διότι:
–    Το περιθώριο αποτυχίας προσαρμογής στη ρύθμιση είναι περιορισμένο (1 δόση το 12μηνο).
–    Το ύψος της ελάχιστης τρέχουσας εισφοράς παραμένει υψηλό, και ο περιορισμός της μείωσης 3 ασφαλιστικών κατηγοριών δεν καλύπτει τις ανάγκες των οφειλετών ασφαλισμένων. Είναι δεδομένου ότι με βάση τη σημερινή συγκυρία οφειλέτες που έχουν ανάγκη τη ρύθμιση θα μείνουν εκτός. Αντίθετα, είναι πιθανό να ενταχθούν εκείνοι που είχαν μικρότερα προβλήματα υποχρεώσεων.
–    Δε ρυθμίζονται θέματα που αφορούν οφειλέτες που βρίσκονται σε αδυναμία συνταξιοδότησης, εξ αιτίας των οφειλών.
Φτάσαμε στην έκδοση της εγκυκλίου 12 του ΥΠ. Εσωτερικών (Ν. 4321/2015), για την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ Ά και ΄Β βαθμού , με αναφορά στις οφειλές που υπάγονται στην ρύθμιση. Έγινε αποσαφήνιση πως ρυθμίζονται όλες οι οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά έως 26-5-2015 και ακόμα πως θα υπαχθούν οφειλές που είναι σε άλλη ρύθμιση, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή  να εκκρεμεί στα Δικαστήρια ή και οφειλές που εκκρεμούν ενώπιον των επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών.
Και αυτό δεν επετεύχθη έτσι απλά, συνεργαστήκαμε με την ΚΕΔΕ και καταθέσαμε κοινές προτάσεις. Έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις με την εκάστοτε ηγεσία του ΥΠ. Εσωτερικών των τριών τελευταίων ετών. Παρόμοιες συναντήσεις έγιναν και από Ενώσεις εστιατόρων όπου και αυτοί άσκησαν πιέσεις από την πλευρά τους. Το ίδιο επίμονες και αποτελεσματικές συναντήσεις έγιναν από τον Πρόεδρο της Ένωσης Εστιατόρων Πειραιά και πρώην Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κο Τσάκο, αλλά και από τον Πρόεδρο της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών και Συναφών Ν. Σερρών κο Κοτσαμπά Σωτήρη.

Υπουργείο Εμπορίου
Με τον Ν. 4177/2013 δημιουργήθηκαν οι ΔΙΕΠΠΥ (κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών) οι οποίες αντικατέστησαν όλες τις προηγούμενες αγορανομικές διατάξεις. Με συνεχείς συναντήσεις και παρεμβάσεις μας πετύχαμε την αναγραφή των τιμών στους τιμοκαταλόγους σε μια στήλη αντί για δυο ή και τρεις που ζητούσε το Υπ. Εμπορίου. Επίσης, καταφέραμε την κατάργηση της υποχρεωτικής αναγραφής των γραμμαρίων ανά μερίδα.

Εταιρίες Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Σχετικά με τον Ν. 2121/1993 ( Περί Πνευματικών & συγγενικών Δικαιωμάτων) και τις επιπτώσεις του στην επιχειρηματικότητα, συμμετείχαμε στην Εθνική Επιτροπή Διαλόγου όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Διαπιστώνοντας τις ασάφειες, τα κενά και τις σοβαρές λειτουργικές δυσχέρειες για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του συγκεκριμένου Νόμου ως ΠΟΕΣΕ προτείναμε τα εξής :
·    Δεν αμφισβητούμε την δίκαιη και εύλογη αμοιβή του δημιουργού και των κάθε μορφής συμμετεχόντων στην δημιουργία ενός μουσικού ή άλλου έργου, λόγου και τέχνης, όταν αυτό μεταδίδεται δημόσια από τρίτους με σκοπό το κέρδος. Το θεσμικό πλαίσιο δεν πρέπει να εφαρμόζεται μονομερώς αλλά κατόπιν διαβούλευσης και κατά περίπτωση.
·    Άμεση αναστολή των κάθε μορφής διώξεων των χρηστών.
Η ΠΟΕΣΕ σε συναντήσεις με την ΑΕΠΙ κατέθεσε τις θέσεις της και τις απόψεις της επιδιώκοντας την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να καταστεί δίκαιο και αμερόληπτο προς όφελος τόσο των δημιουργών όσο και των επαγγελματιών – χρηστών.

ΕΦΕΤ
Με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ 1169/2011, σύμφωνα με τον οποίο οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων υποχρεούνται στην παροχή πληροφοριών για τα αλλεργιογόνα στους καταναλωτές , η Ομοσπονδία βρίσκεται σε διαβούλευση για την εξεύρεση του τρόπου ενημέρωσης των καταναλωτών-πελατών των επιχειρήσεων.  Επίσης, να σας ενημερώσουμε πως έχει ξεκινήσει η διαβούλευση για τον τρόπο μείωσης της χρήσης αλατιού τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους καταναλωτές πελάτες μας.
Η Ομοσπονδία μας έχει αναθέσει στην εταιρία «Ανδρουλάκης Πέτρος» την επικαιροποίηση του οδηγού τα υγιεινής (σύμφωνα με τον 852 κανονισμό Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) καθώς και την δημιουργία φακέλου των υποχρεωτικών αρχείων  που κάθε επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί.

Φορολογικό σύστημα – Φορολογικά θέματα
Από την υπαγωγή της χώρας στο μηχανισμό στήριξης και παρά τις περί αντιθέτου διακηρύξεις για απελευθέρωση των αγορών και μείωση των εμποδίων και βελτίωσης των όρων του επιχειρείν, οι κυβερνήσεις της χώρας προσπάθησαν να καλύψουν το δημοσιονομικό κενό με συστηματικές και έκτακτες αυξήσεις φόρων σε κάθε επίπεδο που επιβάρυναν σημαντικά και δυσανάλογα την  μικρή επιχειρηματικότητα και τα νοικοκυριά (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι περιουσίας, τέλη κα). Η εμμονή στην εισπρακτική λειτουργία του φορολογικού συστήματος, αδιαφορώντας πλήρως για τις αναδιανεμητικές και τις αναπτυξιακές πτυχές του, έχει επιφέρει σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι συνέπειες εξάλλου αυτής της φορολογικής επιδρομής  δεν είναι μόνο άμεσες, (αύξηση άμεσων, έμμεσων φόρων, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, «χαράτσι» ΔΕΗ, ΕΝΦΙΑ κλπ) αλλά και έμμεσες, υπό τη μορφή της μείωσης των διαθεσίμων κεφαλαίων των επιχειρήσεων  και του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και της συνακόλουθης πτώσης της επένδυσης και της κατανάλωσης.
Η ψήφιση άλλωστε, του «Μεσοπρόθεσμου πλαίσιου δημοσιονομικής στρατηγικής» (Ν. 4263/2014), το οποίο επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο την Άνοιξη του 2014 σημαίνει ουσιαστικά τη διατήρηση ενός αυστηρού πλαισίου δημοσιονομικής προσαρμογής και λιτότητας για αρκετά ακόμη έτη με κύρια σημεία αναφοράς τη δημοσιονομική εξυγίανση και την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της αγοράς.
Τεράστια προσπάθεια καταβάλαμε για την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%. Το 2014 διατηρήθηκε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στον κλάδο της εστίασης, μετά από μια περίοδο αποτυχημένης εφαρμογής υψηλού συντελεστή. Άλλωστε,  η επιβεβαίωση των προβλέψεών μας τόσο για την αποτυχία του μέτρου όσο και τις δυσμενείς συνέπειες στις επιχειρήσεις και την απασχόληση είχε υιοθετηθεί έστω και καθυστερημένα από την κυβέρνηση και την τριμερή. Τα αποτελέσματα από τη μείωση αυτή ήταν θετικά ως προς τη μείωση των τιμών και την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων του κλάδου συνεπικουρούμενης από τις βελτιωμένες τάσεις που παρουσιάστηκαν στην τουριστική βιομηχανία. Τα φορολογικά έσοδα δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από το χαμηλό συντελεστή παρά τις αντίθετες αιτιάσεις.   Η ΠΟΕΣΕ θεωρεί επιτακτική ανάγκη τη διατήρηση και παγίωση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ για την εστίαση αλλά και άλλους κλάδους ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας. Θεωρεί δε ότι βρίσκεται εκτός κάθε οικονομικής λογικής η εφαρμογή ενιαίου υψηλού ΦΠΑ (πχ 19%) σε όλη την επικράτεια, άποψη που φαίνεται να υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγνοώντας τις περιφερειακές ανισορροπίες στο εσωτερικό της  και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των τρίτων χωρών.
Το τελευταίο διάστημα με έντονο προβληματισμό παρακολουθούμε τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην θέσπιση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό έχει σταλεί σχετική επιστολή προς τον Πρωθυπουργό με την οποία τεκμηριώνονται οι δυσμενείς συνέπειες ενδεχόμενης εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου.
Η εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συρρίκνωση το ελληνικό εγχώριο προϊόν, ενώ τα φορολογικά έσοδα θα είναι τελικά χαμηλότερα του προσδοκώμενων. Υπενθυμίζουμε ότι τόσο στην εφαρμογή του αυξημένου ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης, όσο και στη μετάταξη συντελεστή ΦΠΑ στον κλάδο εστίασης από το 13% στο 23% (όταν επιχειρήθηκε με το Ν 4172/2013), τα φορολογικά αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Από τα προϋπολογισθέντα 800 εκ. λόγω της αύξησης του συντελστή ΦΠΑ στην εστίαση, το κράτος έβαλε στα ταμεία του 160 εκ., χωρίς να εκτιμούμε τις απώλειες από το φόρο εισοδήματος και τα φαινόμενα υποκατάστασης της κατανάλωσης.

Ρύθμιση θεμάτων Αιγιαλού
Από το 2013 μετά την σχετική ΚΥΑ (Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013) για την παραχώρηση εκμετάλλευσης του Αιγιαλού έχουμε καταβάλει συντονισμένες και διαρκείς προσπάθειες για την απαλοιφή των δυσμενών ρυθμίσεων που εισήγαγε.
Μετά και από δική μας παρέμβαση στους συναρμόδιους Υπουργούς τροποποιήθηκε το άρθρο 2 της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 518/9-4-2015), που ακύρωνε αιφνιδιαστικά την περιστασιακή χρήση του Αιγιαλού, παραλιών κ.α. από καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, καφετέριες, ψαροταβέρνες, ουζερί κλπ).
Η τροποποίηση έγινε μετά από συνεννόηση των συναρμόδιων Υπουργών και αφού είχε προηγηθεί επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ όπου είχε υπογραμμιστεί ότι «η απαγόρευση της τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον Αιγιαλό ήταν ένα ακόμα πλήγμα κατά των επιχειρήσεων και του τουρισμού το οποίο εκτός των άλλων θα επέφερε και αύξηση της ανεργίας με την απώλεια 50.000 θέσεων εργασίας.»  Ικανοποιήθηκε έτσι ένα σημαντικό αίτημα της ΠΟΕΣΕ

Εκπαίδευση
Η αναβάθμιση της τουριστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε επίπεδο υποδομών, καθώς και της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είναι κομβικό σημείο για την ενίσχυση της απασχόλησης και για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον κλάδο της εστίασης. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να προωθηθούν τρόποι, όπου η εκπαίδευση θα συνδυαστεί με την πρώτη είσοδο στην αγορά εργασίας, καθώς και σχήματα εναλλακτικής κατάρτισης, που θα οδηγεί σε πιστοποιημένα αποτελέσματα στον χώρο εργασίας ακόμη και για τις μικρές επιχειρήσεις».
Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει επιδοτούμενα σεμινάρια τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που βασίζονται στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του κλάδου της εστίασης, με θεματικό αντικείμενο «Νέα διατροφικά & γαστρονομικά πρότυπα» που καλύπτει και την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.
Αξιοποιήσαμε πρόγραμμα της ΓΣΕΒΕΕ για κάλυψη εξόδων στην ειδική Σύμβουλο κα Γιανναδάκη που σκοπό έχει την ενδυνάμωση της θεσμικής υποστήριξης των Κλαδικών και Τοπικών Ομοσπονδιών.

Επίλογος
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για να μην σας κουράσω περισσότερο, σας καλώ να προχωρήσουμε από κοινού σε μία ειλικρινή αποτίμηση των πεπραγμένων της Διοίκησης, γιατί η σημασία δεν βρίσκεται σε αυτά που έχει κάνει, αλλά σε αυτά που δεν κατάφερε να υλοποιήσει ακόμη. Αυτός είναι μεταξύ άλλων ο κύριος ρόλος μιας Γενικής Συνέλευσης, να ελέγχει αυτόν που λογοδοτεί και να του επισημαίνει παραλείψεις, αστοχίες και λάθη. Και αυτό περιμένουμε από εσάς στις τοποθετήσεις. Μια ειλικρινή και τεκμηριωμένη κριτική. Νομίζω ότι από τα ελάχιστα πράγματα που μας έχει απομείνει είναι η δυνατότητα να μιλάμε ανοικτά και ελεύθερα μεταξύ μας. Αυτό οφείλουμε να το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο.

Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author