Υποχρεώσεις για υποβολή δηλώσεων μισθωμάτων και δηλώσεων covid-19 ( Υποβολή από εκμισθωτές ακινήτων ) μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου & Νοεμβρίου 2020

lefta_xrimata_spiti_epidoma

Υποχρεώσεις για υποβολή δηλώσεων μισθωμάτων και δηλώσεων covid-19 ( Υποβολή από εκμισθωτές ακινήτων ) μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου & Νοεμβρίου 2020

Υποχρεώσεις για υποβολή δηλώσεων μισθωμάτων και δηλώσεων covid-19

➤  Υποβολή από εκμισθωτές ακινήτων δήλωσης Covid ή και Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020, προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις δηλώσεων, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Α.Α.Δ.Ε.

παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020, για τους εκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1243/2020  (ΦΕΚ Β’ 4914/09-11-2020) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 3579)»:

1. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέα παρ. 8 ως εξής:

 

➤  Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% (δηλώσεις Covid) για τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Στην παρ. 8 του άρθ. δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π.

η οποία κυρώθηκε με το άρθ. 1 του ν. 4683/2020 ορίζονται:

8. α. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020.

 

ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ & ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος                                                                              
Φιλοκώστας Ιωάννης         
                                                          
Ο Γενικός Γραμματέας
Επιτροπίδης Μιχάλης
Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author